Privacy Friendly

Weblog

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft Europeanen het recht op inzage in hun gegevens die door bedrijven zijn verzameld, maar volgens Facebook valt zeer technische data hier niet onder, aangezien doorsnee gebruikers dit niet zouden begrijpen. Dat blijkt uit een e-mailwisseling tussen Ruben Verborgh, hoogleraar computerwetenschappen aan de Universiteit Gent, en de sociale netwerksite.

Volgens Facebook hoeft technische informatie niet gegeven te worden, omdat in artikel 12 staat dat betrokkenen informatie 'in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal' moeten ontvangen. De fout die Facebook maakt is dit niet betekent dat zij moeilijk begrijpbare informatie dus niet te hoeven overhandigen, maar dat zij de taak hebben om deze informatie begrijpbaar moeten maken alvorens zij deze overhandigen. In het geval van een hoogleraar computerwetenschappen, die zeer waarschijnlijk ook de zeer technische informatie zal begrijpen, is er dus totaal geen reden om technische gegevens niet te overhandigen.