Privacy Friendly

Data Protection Impact Assessment

Indien dit de eerste keer is dat u gebruik maakt van deze DPIA, lees dan eerst deze uitleg.

Bestaande DPIA

Ga hier verder met een bestaande PIA.

Nieuwe DPIA

Begin hier uw nieuwe DPIA.

Om te voorkomen dat deze website vol komt te staan met oude en vergeten DPIA's, worden deze na 4 weken automatisch verwijderd. U kunt uw DPIA veilig stellen door deze na het uitvoeren als rapport op te slaan of te exporteren.

Het e-mailadres wordt eenmalig gebruikt om de toegangscode voor de aangemaakte casus toe te sturen en wordt dus niet in deze applicatie opgeslagen. De toegangscode heeft u nodig indien u op een later moment toegang tot de casus wil. Het opgeven van een e-mailadres is niet verplicht. Het is dan wel aan u om de toegangscode die op het volgende scherm verschijnt, goed te bewaren.

Vertrouwelijkheid

De gegevens die voor een DPIA worden ingevuld, worden door ons als zeer vertrouwelijk behandeld. Deze worden door ons niet bekeken, tenzij u ons daartoe verzoekt bij bijvoorbeeld een probleem met deze applicatie. DPIA gegevens worden onder geen enkele voorwaarde met derden gedeeld. Bij de periodieke backup van deze website, worden de gemaakte DPIA's niet meegenomen. Het is aan u om deze via de export-functionaliteit zelf veilig te stellen.