Privacy Friendly

Data Protection Impact Assessment

Indien dit de eerste keer is dat u gebruik maakt van deze DPIA, lees dan eerst deze uitleg.

Bestaande DPIA

Ga hier verder met een bestaande DPIA.

Nieuwe DPIA

Begin hier uw nieuwe DPIA.

Om te voorkomen dat deze website vol komt te staan met oude en vergeten DPIA's, worden deze na 4 weken automatisch verwijderd. U kunt uw DPIA veilig stellen door deze na het uitvoeren als rapport op te slaan of te exporteren.

Het e-mailadres wordt eenmalig gebruikt om de toegangscode voor de aangemaakte casus toe te sturen en wordt dus niet in deze applicatie opgeslagen. De toegangscode heeft u nodig indien u op een later moment toegang tot de casus wil. Het opgeven van een e-mailadres is niet verplicht. Het is dan wel aan u om de toegangscode die op het volgende scherm verschijnt, goed te bewaren.

Alle teksten die tijdens een DPIA worden ingevuld, worden versleuteld (AES-256-GCM) opgeslagen. De toegangscode is daarbij de encryptiesleutel. Raakt u deze code kwijt, dan kunnen ook wij u niet meer helpen met het verkrijgen van toegang tot uw gegevens.

Bij de periodieke backup van deze website, worden de gemaakte DPIA's niet meegenomen. Het is aan u om deze via de export-functionaliteit zelf veilig te stellen.