Privacy Friendly

Privacyverklaring

Deze website verwerkt persoonsgegevens. Hieronder wordt aangegeven welke gegevens dat zijn en wat daarvoor de reden is.

IP-adressen

De webserver waar deze website op draait registreert uw bezoek aan deze website in een logbestand, waarbij naast tijdstip en de pagina die u bezoekt ook uw IP-adres wordt opgeslagen. De reden daarvoor is om in het geval van aanvallen te zien waar de aanval vandaan kwam. Deze gegevens worden verder niet gebruikt. De eigenaren van deze website hebben namelijk wel wat beters te doen ;). Omdat de server waarop deze website draait een privé-server betreft (van Hugo) welke vooral voor hobbydoeleinden wordt gebruikt, worden oude logbestanden verwijderd 'wanneer het uitkomt en het er weer eens tijd voor is'. In de praktijk is dat enkele keren per jaar.

Voor het verwerken van IP-adressen beroepen we ons op het gerechtvaardigd belang, zoals bedoeld in artikel 6 (1) lid f. De onderbouwing daarvoor is te vinden in rechtsoverweging 49.

Cookies

Deze website geeft een sessie-cookie mee aan uw browser bij een eerste bezoek aan deze website. Dat gebeurt om een beeld (statistieken) te krijgen van welke pagina's door bezoekers bekeken worden. Daarbij worden bezoeken niet individueel geregistreerd, maar slechts geaggregeerd naar aantallen bezoekers per pagina per dag. In de logbestanden zoals hierboven worden de sessie-cookies niet geregistreerd. De sessie-cookie wordt ook gebruikt om geopende DPIA's aan uw browser te koppelen en zodoende uw informatie voor anderen af te schermen. Sessie-cookies worden bij het sluiten van uw browser door uw browser verwijderd. Dat is niet zonde, want digitale cookies hebben geen lekkere smaak.

Naam en e-mailadres

Via de contactpagina kunt u opmerkingen en vragen stellen richting de eigenaar van deze website. Daarbij wordt een eventueel opgegeven naam, mag fictief zijn, en e-mailadres gebruikt om te reageren op uw bericht. Deze gegevens zitten dan in de Inbox en Sent mailfolder van de website-eigenaren totdat die weer eens opgeschoond wordt. Ook dat gebeurt wanneer 'het er weer eens tijd voor is', dus enkele keren per jaar.

Bij het plaatsen van weblogcommentaar wordt om een naam gevraagd. Deze mag uiteraard fictief zijn. Dit doen we zodat makkelijker op commentaar gereageerd kan worden en eventuele discussie door anderen makkelijker te volgen is.

Voor het verwerken van naam en e-mailadres beroepen we ons op het gerechtvaardigd belang, zoals bedoeld in artikel 6 (1) lid f. Omdat de verwerking via het contactformulier plaatsvindt vanuit een persoonlijke activiteit (zie het als een alternatieve manier om een e-mail te sturen), zoals bedoeld in artikel 2 (2) lid c, is de AVG hier eigenlijk niet van toepassing.