Privacy Friendly

Ik heb niks te verbergen

In het verleden had Hugo een website over privacy met de titel "Ik heb niks te verbergen", welke beschikbaar was via www.ikhebniksteverbergen.nl. Vanwege het beperkte bezoekersaantal is deze website offline gehaald. Omdat sommige artikelen nog steeds relevant zijn voor Privacy Friendly, zijn deze artikelen hier overgenomen.