Privacy Friendly

Samenwerking met andere vakgebieden

Om gegevensbescherming goed in te kunnen vullen, is de samenwerking met andere vakgebieden belangrijk. De belangrijkste daarvan zijn informatiebeveiliging, informatiemanagement en risicomanagement. De samenwerking met informatiebeveiliging zien en begrijpen de meeste mensen wel. Maar hoe zit het met de vakgebieden informatiemanagement en risicomanagement? Daarbinnen wordt ook gewerkt met informatie en dus mogelijk ook met persoonsgegevens.

Om de samenwerking met deze andere vakgebieden goed te kunnen invullen, is het belangrijk om deze goed te begrijpen. Daartoe hebben wij een tweetal schema's ontwikkeld om dit makkerlijker te maken. De eerste gaat over de samenwerking tussen gegevensbescherming, informatiebeveiliging en informatiemanagement. De tweede gaat over gegevensbescherming, informatiebeveiliging en risicomanagement.

Lees meer over de samenwerking met deze twee vakgebieden:

Informatiemanagement Risicomanagement