Privacy Friendly

Weblog

An Australian worker won a landmark privacy case against his employer after he was fired for refusing to use a fingerprint scanner.

De AVG zou je in zo'n geval steunen door middel van artikel 7 lid 4.

Bij de beoordeling van de vraag of de toestemming vrijelijk kan worden gegeven, wordt onder meer ten sterkste rekening gehouden met de vraag of voor de uitvoering van een overeenkomst, met inbegrip van een dienstenovereenkomst, toestemming vereist is voor een verwerking van persoonsgegevens die niet noodzakelijk is voor de uitvoering van die overeenkomst.