Privacy Friendly

Opinie

KvK en het adressen-product

14 maart 2019, 11:48

De AP meldt dat de KvK stopt met de verkoop van namen en adressen van bedrijven. Het belangrijkste probleem daarmee is dat het adres van een ZZP'er in veel gevallen een prive-adres is.

Mij viel vooral dit citaat op:

Wolfsen: ‘De persoonsgegevens uit het Handelsregister zijn toch vooral bedoeld om de rechtszekerheid in het economisch verkeer te dienen. Dus om informatie te verkrijgen die je nodig hebt in het zakelijk verkeer. Zoals wie je leverancier is, wie de bestuurder van een bedrijf is en wie tekenbevoegd is enzovoort. Deze persoonsgegevens mogen natuurlijk niet voor hele andere doeleinden worden gebruikt.’

Wolfsen heeft evident gelijk over het doel van het Handelsregister. Voor wat betreft de gegevensbescherming ('privacywetgeving'...houd daar eens mee op) gaat het er vooral om dat het adres van een ZZP'er in veel gevallen zowel het bedrijfsadres van een onderneming is als het persoonlijke adres van een natuurlijk persoon. Het eerste is niet beschermd onder de AVG, maar het tweede wel. En aangezien de KvK met dit product in het tweede geval persoonsgegevens van natuurlijke personen verkoopt, gaat het mis.

Voor de juridische liefhebber: de AVG beschermt gegevens van levende natuurlijke personen. Vrij duidelijk. Staat in de aanhef, overwegingen, en met name in art. 1.1 AVG. Het gaat nadrukkelijk dus niet over rechtspersonen, over bedrijven. Het is een slecht idee om 'privacy' en 'gegevensbescherming' te vermengen. Anders zou je kunnen onthouden 'bedrijven hebben geen privacy' (zoals gezegd ongenuanceerd: contactpersonen, bestuurders... laten we daar een andere keer over praten).

Maar die ZZP'er werkt vaak vanuit huis. En dus is het zakelijk adres ook het privé-adres en dus lekt de KvK onbedoeld gegevens van natuurlijke personen bij de verkoop van gegevens van rechtspersonen.

Volgens mij neemt de noodzaak voor het verwerken van adresgegevens af. In alle gevallen, niet alleen voor ZZP'ers. Laten we overgaan op zakelijke gegevens zoals een URL, e-mailadres en telefoonnummer voor contactgegevens. Die kun je goedkoop zakelijk regelen zonder schade aan de persoonlijke levenssfeer. Laten we papieren post buiten beschouwing laten - want het is 2019 en de enige reden daarvoor is reclame en direct mail.

Zit je alleen nog met het probleem dat je een malafide ondernemer fysiek zou willen kunnen bezoeken. Als je verhaal wilt gaan halen. Dat is absoluut in het belang van de rechtszekerheid. Dat zou echter ook een (klachten-)procedure van de KvK kunnen zijn, waarbij je een extra drempel nodig hebt om aan het fysieke adres te komen. De KvK als gegevensbeschermende maatregel, in plaats van de KvK als databroker. Het is maar een idee.